Diverse GZ-psychologen | Regio ‘s-Hertogenbosch | GZ17010

      Reacties uitgeschakeld voor Diverse GZ-psychologen | Regio ‘s-Hertogenbosch | GZ17010

Voor de regio ‘s-Hertogenbosch zoeken wij diverse GZ-psychologen. Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met de meest complexe psychiatrische problematiek die stagneren in hun ontwikkeling en hun. De organisatie biedt tweede en derdelijns specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. De klinische zorg, het multifunctioneel centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, de dovenpsychiatrie en het traumacentrum hebben een bovenregionale functie. De organisatie participeert in diverse samenwerkingsverbanden, met stakeholders en ketenpartners zowel regionaal, bovenregionaal als landelijk om de transitie en transformatie van de jeugdzorg goed vorm te geven.

Functieomschrijving

• Expertise in het uitvoeren van persoonlijkheidsonderzoek bij een vermoeden van persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling. Expertise in neuropsychologische diagnostiek is vereist.
• Opstellen van behandelplannen en uitvoeren van psychologische en psychotherapeutische behandelingen van kinderen en jeugdigen met complexe psychiatrische problematiek.
• Voorlichting en consultatie geven aan zorginstellingen en verwijzers.
• Geven van werkbegeleiding, intervisie en supervisie aan personen in opleiding (pre-doctoraal stagiaires, psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en Gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog).
• Coördineren van de psychiatrische behandeling en uitvoeren (van delen van) de behandeling; zo nodig verwijzen naar de eerstelijnsgezondheidszorg of andere specialisten/behandelaren.
• Eventueel verrichten, in het kader van commissies en projectgroepen, van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de zorgvernieuwing.
• Deelnemen aan en leiden van multidisciplinaire besprekingen en andere functiegerichte overlegvormen.
• Leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s.

Functie-eisen

• BIG-registratie als GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.
• Specialisatie in een psychotherapierichting (bij voorkeur CGT, EMDR of neuropsychiatrie) strekt tot aanbeveling.
• Ervaring in het behandelen van kinderen en jeugdigen in de context van complexe problematiek.
• Ervaring met projectmanagement en implementatie van zorgprogramma’s en kan werken als kartrekker.
• Visie en beleid kunnen ontwikkelen op een goed geprofileerd aanbod in de specialistische GGZ.
• Iemand die loyaal wil zijn aan de ambities van de eenheid en flexibel kan zijn in de context van complexe innovaties.
• Iemand die kan werken als regie behandelaar.
• Bij voorkeur erkend supervisor van specialistische verenigingen, zoals VCGT (cognitieve gedragstherapie) en/of NVGP (groepspsychotherapie) zo mogelijk ook SFT en EMDR supervisor.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband: Het betreft een dienstverband vanaf 20 uur per week voor bepaalde tijd met de mogelijkheid voor omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Werktijden: Tijdens kantoortijden en achterwachtdiensten in avond- nacht en weekend.
Salaris: De salariëring is bepaald op FWG 70 conform cao GGZ.

Bent u benieuwd naar deze opdrachtgever? Neem voor een volledige functieomschrijving vrijblijvend contact met ons op!

Bekijk op onze vacaturepagina ook de andere opdrachten voor interim psychiaters en vacatures voor psychiaters in loondienst die bij MediConnect zijn uitgezet.

Aan alle opdrachten is automatisch een standplaats toegewezen. Dit betreft in de meeste gevallen de hoofdstad van de provincie waarin de organisatie is gevestigd. Het kan zijn dat de werkzaamheden zelf op een andere plaats binnen de betreffende provincie plaatsvinden.

Reageer op deze vacature

 

Verificatie

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@mediconnect.nl